Strona główna - ANTONIN NG SP. Z O.O.

Przejdź do treści

Menu główne:

BE YOURSELF

SAFE and SECURE

Jesteśmy dla Waszej dyspozycji

O nas

Antonin – wieś w Polsce położona w województwie wielkopolskim, w powiecie ostrowskim, w gminie Przygodzice, licząca około 470 mieszkańców. Wieś pełni rolę ośrodka turystycznego na skraju Parku Krajobrazowego Dolina Baryczy z kąpieliskiem i domkami kempingowymi. Przy pałacu zaczyna się teren rezerwatu przyrodniczego "Wydymacz".
Antonin leży około 10 km na południe od Ostrowa Wielkopolskiego.
Źródło: Wikipedia
Złoża gazu w Antoninie odkryto w1962r.
    Pułapka złożowa: dolomit główny, nieregularna brachyantyklina o przebiegu osi NW-SE i amplitudzie 50 m w części północno-zachodniej i ok. 38 m w części południowo-wschodniej. Porowatość wynosi 9% w części południowo-wschodniej i 7% w części południowo-zachodniej. Współczynnik nasycenia gazem wynosił 85%. Górna granica złoża jest ekranowana utworami anhydrytu podstawowego (cyklotem Stassfurt) w głębokości - 1288,5m, dolna wodą podścielającą, stwierdzoną w głębokości -1325m (pierwotnie ustalono ten poziom w głębokości -1328 m).
Skala zbiornikowa - szczelinowate wapienie i dolomity.
Skład gazu: CH4-39,85%vol., C2H6-10,57%vol., C3H8-4,45%vol., C4H10-1,39%vol., C5+-0,5% v ol., N2-43,0 4%vol., H e-0,2%. Złoże udostępniono 2 otworami.
Zdaniem eksperta spód odwiertu Antonin 3 był poniżej krytycznej wysokości stożka wodnego, liczonej dla warunków pierwotnych, panujących w złożu.
Ekspertyzę rozpoczęto w 1978r. z wydatkiem 10 mln m3/rok do 1983r. W latach 1984-1987 z wydatkiem 8 mln m3/rok. 1988-1989 nastąpiło zawodnienie otworu Antonin 3 (wykonano korek w spodzie otworu, pozostawiając udostępnione 1,5m stropowej partii utworów dolomitu głównego). W sierpniu 1999r. obydwa odwierty uległy zawodnieniu. Ze złoża Antonin wydobyto 116,5 mln m3 gazu. W 2002r udostępniono odwiert Antonin 3 w stropowej strefie złoża (zmierzono ciśnienia: denne statyczne 13,39 MPa i głowicowe statyczne 11,41 MPa).
01.07.1980r. - zasoby geologiczne zostały zatwierdzone w kategorii C-950 mln m3 (zastosowano metodę wolumetryczną).
Do pobrania
Kontakt
ANTONIN NG POLSKA SP. Z O.O.
D00-540 Warszawa
Ul. Koszykowa 10

Pracujemy:
Pon - Pt   9 -17

Biuro -  e-mail: sekretariat@antoninng.com.pl
Alek Krupowicz tel: 791 790 599 ; e-mail: a.krupowicz@antoninng.com.pl
Grzegorz Świtała tel: 508 100 240; e-mail: switala@antoninng.com.pl

Antonin NG Sp. z o.o.
ul Koszykowa 10 lok 4
00-540 Warszawa
woj. Mazowieckie
Alek Krupowicz tel: 791 790 599
 Grzegorz Świtała tel: 508 100 240
Biuro -  e-mail: sekretariat@antoninng.com.pl
Alek Krupowicz e-mail: a.krupowicz@antoninng.com.pl
Grzegorz Świtała  e-mail: switala@antoninng.com.pl
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego